Technik logistyk


1. Technik logistyk:

planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; optymalizuje koszty dostawy towarów; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

 

2. Zadania zawodowe:

– przygotowywanie ofert handlowych w zakresie świadczenia usług logistycznych
– przygotowywanie procesu logistycznego
– dokonywanie wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań
– przyjmowanie i kompletowanie zamówienia usług logistycznych
– dobieranie środków do załadunku i rozładunku towarów oraz środków transportu
– dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych
– obliczanie ilości miejsca do składowania towarów
– przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne: kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych
– sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych
– prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi
– analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych
– organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu
– organizowanie logistyki miejskiej
– organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej
– podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych
– ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań
– ustalanie nieprawidłowości w stanie i sposobie przechowywania zapasów w przedsiębiorstwie
– organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
– kierowanie i organizowanie pracy zespołów ludzi w działalności logistycznej.

 

3. Praca:

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.