Technik transportu kolejowego


1. Technik transportu kolejowego

Zajmuje się obsługą urządzeń technicznych, obsługą osób i spedycją towarów. Słuchacze tego kierunku zdobywają umiejętność obsługi nowoczesnego sprzętu komputerowego i urządzeń łączności, umiejętność w zakresie kulturalnej obsługi klientów i znajomość języków obcych.

2. Zadania zawodowe:

– wykonywanie i opracowywanie zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem ruchu, odpraw osób i przesyłek
– prowadzenie reklamy i akwizycji usług przewozowych
– doskonalenie pracy wszystkich rodzajów stacji kolejowych
– prowadzenie, organizowanie i nadzorowanie ruchu na wyznaczonych posterunkach ruchu i przyległych szlakach kolejowych
– regulowanie rozmieszczenia wagonów towarowych w obrębie nadzorowanego obszaru sieci kolejowej
– kierowanie gospodarką wagonami towarowymi i osobowymi na stacji kolejowej
– nadzorowanie i operatywne koordynowanie pracy stacji kolejowej
– nadzorowanie nadawania i wydawania przesyłek bagażowych, ekspresowych i towarowych oraz użytkowania wagonów towarowych na torach stacyjnych i bocznicach
– kierowanie gospodarką urządzeniami ładunkowymi oraz nadzorowanie pracy ładunkowej
– kierowanie pracą sieci na stanowiskach ruchowych i handlowo-przewozowych
– opracowywanie operatywnych planów pracy rozrządowej z wykorzystaniem otrzymanych analiz ruchu pociągów oraz planu obsługi stacji i planu przemieszczania wagonów
– posługiwanie się urządzeniami informatycznymi w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w transporcie kolejowym
– organizowanie prac oraz kierowanie pracą brygady roboczej i robotami na stacji bądź bocznicy kolejowej, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwem ruchu kolejowego

3. Przedmioty zawodowe:

technologia transportu kolejowego, infrastruktura kolejowa, kolejowe pojazdy szynowe, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, podstawy prawa transportowego, organizacja działalności usługowej kolei, urządzenia łączności, techniki informatyczne w transporcie kolejowym, laboratorium ruchu kolejowego, język obcy zawodowy, podstawy przedsiębiorczości.