Współpraca Politechniki Śląskiej z ZSTU


13 września 2017 r. Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach Małgorzata Grzesiakowska i dziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej Piotr Folęga podpisali porozumienie o współpracy.

Umowa ma na celu pomóc przyszłym absolwentom naszej szkoły w zdobyciu wykształcenia oraz w przyszłości pracy m.in. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

To młodzież jest przede wszystkim beneficjentem porozumienia – mówiła do zebranych Pani dyrektor Małgorzata Grzesiakowska – Młodzież będzie mogła wyjeżdżać na warsztaty i różnego rodzaju przedsięwzięcia organizowane przez Politechnikę dla naszej szkoły.