Porozumienie o współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.


poroz1

          Na podstawie podpisanego listu intencyjnego spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zobowiązała się do pomocy w realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych. Dodatkowo spółka PKP PLK zadeklarowała, że ufunduje dla najlepszych uczniów stypendia naukowe a najlepszym absolwentom zagwarantuje zatrudnienie w roku ukończenia szkoły i uzyskania tytułu zawodowego. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązała się także do doposażenia w miarę możliwości pracowni szkolnych w materiały i pomoce do nauki zawodów związanych z koleją. 
Powiat jako organ prowadzący szkołę stworzył już od tego roku szkolnego możliwość kształcenia w zawodach wskazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., takich jak: technik dróg i mostów kolejowych, technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym. 
– Inicjatywa ta wpisuje się w realizowany obecnie projekt modernizacji kształcenia zawodowego w Powiecie Tarnogórskim, zakładający m.in. budowanie mechanizmów zachęcających pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego i jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy – zaznaczyła starosta Lucyna Ekkert. 
Elwira Barańska – Szczerba z Kratorium Oświaty w Katowiach podkreśliła, że podpisany list intencyjny to niezwykle ważna inicjatywa. 
To mądre wsparcie i mądra inicjatywa Zarządu Powiatu. To także dorzucenie do pieca tradycji miasta Tarnowskie Góry, która ma niebagatelne znaczenie. 
W szkolnej akademii udział wzięli także m.in. poseł Tomasz Głogowski, wicestarosta Andrzej Elwart, były dyrektor „Kolejówki” Mirosław Kamiński, przedstawiciele służb mundurowych z terenu naszego powiatu oraz uczniowie klas o profilu technik logistyk i technik transportu kolejowego, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.


List intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Powiatem Tarnogórskim.