Magazynier-logistyk


Magazynier-logistyk

  • przyjmuje i wydaje towary z magazynu
  • przechowuje towary w magazynie
  • ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie
  • prowadzi dokumentację magazynową
  • obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyczne i dystrybucję
  • organizuje procesy przedprodukcyjne

Praca:

Firmy oraz zakłady, w których magazynier-logistyk może znaleźć zatrudnienie to: magazyny, centra logistyczne, terminale kontenerowe, centra dystrybucyjne, firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.