Stypendia


      Stypendia i gwarancje zatrudnienia dla najlepszych uczniów i absolwentów oraz powrót do tradycji tarnogórskiej „Kolejówki”, która od początku swego istnienia doskonaliła kadry dla największego w Polsce tarnogórskiego węzła kolejowego. Wszystko to za sprawą listu intencyjnego, którego sygnatariuszami zostali przedstawiciele Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach oraz Zarządu Zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dnia 3 października 2013r symbolicznego podpisania dokumentu dokonali: starosta Lucyna Ekkert, członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach Grzegorz Skarwecki i Teresa Jaczewska z centrali PKP PLK w Warszawie.
– Myślę, że nasza współpraca będzie się dobrze rozwijała, a dzięki temu dokumentowi na kolei nie zabraknie fachowców. Tarnowskie Góry od zawsze nazywane są miastem kolejarzy i gwarków. Dlatego walczmy o nasze kolejowe tradycje i rozwijajmy je – mówił podczas uroczystości Grzegorz Skarwecki.

 

O stypendium może ubiegać się uczeń który:

  1. Ukończył pierwszy rok nauki na kierunku kształcenia objętym programem stypendialnym
  2. Uzyskał średnią ogólną minimum na poziomie 3,8
  3. Uzyskał średnią z przedmiotów zawodowych minimum na poziomie 3,5  (szczegóły w  regulaminie stypendium)
  4. Nie uzyskał oceny dopuszczającej (2) lub niedostatecznej (1) z przedmiotów zawodowych
  5. Otrzymał co najmniej poprawną ocenę z zachowania
  6. Posiada zdolność psychiczną i fizyczną, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wydanym na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów

 

Uczniowie otrzymują stypendium w następującej wysokości:

  1. w drugim roku – 250 zł miesięcznie
  2. w trzecim roku nauki – 350 zł miesięcznie
  3. w czwartym roku nauki – 450 zł miesięcznie

 

Szczegóły przyznawania stypendium dostępne są w poniższym regulaminie.

 


Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem stypendialnym