Porozumienie o współpracy z Chemet S.A.


17 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a spółką Chemet S.A. – Zakłady Aparatury Chemicznej. Porozumienie podpisali: Małgorzata Grzesiakowska dyrektor szkoły, Ireneusz Popiół prezes spółki Chemet S.A. i Piotr Frycz wiceprezes Chemet S.A. Porozumienie określa zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych uczniów szkoły przez Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet S.A.- Reforma edukacji to przede wszystkim przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu – mówiła Małgorzata Grzesiakowska – Wszystkie działania, które podejmujemy w szkole zmierzają właśnie w tym kierunku.
Trudno nie zauważyć pozytywnych zmiany na rynku kolejowym w Polsce – mówił prezes Ireneusz Popiół – Od 2018 roku produkujemy w Tarnowskich Górach wagony kolejowe. Do tego projektu potrzebujemy wykwalifikowanych pracowników. Zależy nam aby młodzież z powiatu tarnogórskiego miała dobre perspektywy rozwoju. To główny cel naszej inicjatywy – dodał.
Kolejne porozumienie pomiędzy powiatową szkoła a dużym przedsiębiorstwem to dowód na to, że nasze szkoły dobrze kształcą – podkreślała w swoim przemówieniu starosta Krystyna Kosmala.
Tarnogórskie Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet S.A. to największy w Europie producent zbiorników LPG, wagonów cystern kolejowych oraz przenośnych zbiorników na gazy skroplone. Obecnie firma zatrudnia ponad 200 pracowników, w tym 150 osób na stanowiskach bezpośrednio oraz pośrednio produkcyjnych.